Változások/ Katasztrófavédelem tevékenysége

2017/04/06
ettől: Péter Király

Radikális változások a kéményseprésben

Több ezer háztartást érint a kormány új rendelete a kémények felülvizsgálatáról. Röviden, mit is érdemes tudni a változtatásokról;


2016. július 1-től, a magyar kormány március 10-én benyújtott törvényjavaslatának megfelelően, a Katasztrófavédelem végzi a kéményseprő ipari szolgáltatásokat.
Ezt a döntést az önkormányzati szervezés bizonytalanságával indokolták, ami szükségessé teszi, hogy a jövőben hivatásos katasztrófavédelmi szervezet biztosítsa ezeknek a feladatoknak az ellátását, magánszemélyek tulajdonában álló ingatlanoknál, illetve egyéb, a cégjegyzékbe be nem jegyzett ingatlanoknál.

A folyamatosan bővülő katasztrófavédelem kéményseprő ipari szerve októbertől Tolna és Zala megyében, novembertől Bács-Kiskun és Baranya megyében, januártól pedig Csongrád és Békés megyében is biztosítja szolgáltatásait.

Ezeknek részét képezi, a meghatározott időközönkénti, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrzés, amely magába foglalja az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének kivezetését végző kémény/kémények tartalékkémény, ezen kívül a bekötő- és összekötő elemek, továbbá az előbb említettekhez tartozó kiegészítő elemek átvizsgálását, állapottól függően tisztítását, háromhavonta műszaki felülvizsgálatát.

A kéményseprő a sormunka végzése során, az alábbi feladatokat látja el:

· ellenőrzi a kéményt (égéstermék-elvezetőt), állapottól függően tisztítja;

· műszakilag felülvizsgálja a kéményt (égéstermék-elvezetőt);

· ellenőrzi a tüzelésre használt berendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlását, az utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatásának figyelembevételével;

· ellenőrzi az égéstermék paramétereinek;

· ellenőrzi, valamint állapottól függően tisztítja az összekötőelemeket;

· felülvizsgálja, hogy a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörtént-e; valamint

· ellenőrzi a szén-monoxidérzékelő műszer műszaki követelményeinek teljesülését, továbbá az érzékelő működőképességét.

A tervezett sormunkára vonatkozó jogszabály meghatározza ezeknek a műveleteknek általános gyakoriságát, a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó kémények esetében évenként, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente, és az égéstermék-elvezetők teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente szükséges, és kötelező.

Források:
www.hvg.hu/gazdasag
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu